Privatlivspolitik

Når du besøger tahoma.dk, kan vi gemme nogle oplysninger om dig. Det gør vi for at gøre det lettere at holde styr på, hvem vi spiller med.

Det kan være, du sender en besked gennem en kontaktformular, eller det kan være, du fortæller os nogle oplysninger om dig i telefonen, når vi snakker sammen. Er de oplysninger nyttige i vores fremtidige samspil, gemmer vi dem – det er sådan noget som dit telefonnummer, så vi kan ringe til dig, eller din mail, så vi kan sende dig elektronisk post.

Du har en række rettigheder i forhold til de oplysninger, vi gemmer om dig – de såkaldte persondata.

Blandt andet har du ret til at få oplyst og fremsendt oplysninger, vi har om dig, ligesom du har ret til at få urigtige oplysninger rettet eller oplysninger slettet.

Hvis du ønsker dette, skal du skrive en mail til tahoma@tahoma.dk, så tager vi os af din henvendelse så hurtigt som muligt.

Vær opmærksom på, at nogle oplysninger er underlagt andet lovgivning end persondataforordningen, som giver dig rettigheder i forhold til gemt data. Eksempelvis er det fra lovens side påkrævet, at vi gemmer informationer i forbindelse med regnskab i minimum 5 år. Derfor vurderer vi alle sager individuelt og kan ikke garantere, at din forespørgsel kan blive efterkommet.

Vores hjemmeside er krypteret med et såkaldt SSL, det kan du se på, at oppe i adresselinjen står der, at denne side er sikker. Det betyder, at du med ro i sindet kan sende os oplysninger gennem vores hjemmeside, og vi gemmer også oplysningerne på en sikker måde.